Navigation

Contact us

Zhongshan speeding Li Machinery Co. Ltd.

Address: Guangdong Xiaolan Town, Zhongshan City Xiaolan Road No. 91

Contact person: Mr. Fang

Hand machine: 13802699824

Tel: 0760-22115533

Fax: 0760-22115535

Mail box: chaosuli@163.com

Network access: www.simonmiao.com

link